Místní knihovna Cejle

Služby

Služby, které poskytuje Místní knihovna Cejle

 • pùjčování knih dle přání zákazníkù - podle oblíbeného žánru nebo oblíbeného autora
 • donáška knih až do domu pro starší občany

 • příprava programu pro děti ze ZŠ Cejle i z Mateřské školy Cejle :
  • seznámení s knihovnou
  • historie obce, kterou pøednese kronikáøka obce paní Anna Krausová
  • recitace a ukázka èetby z vybraných knih napø.: èeských autorù nebo podle ilustrátorù
 • spolupráce s PS T.O. Mešnice - pùjčování knih pro dětský letní tábor podle zaměření celotáborové hry.

  • 2009 - Strašidelná olympiáda - knihy o zvíøatech, pøírodì a histrorii
  • 2010 - Mezi mořskými vlky - encyklopedie, pøíbìhy a hry spojené s tematem vody a moøe.